Redaktionella policier

Ämne och fokus

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys är en fritt tillgänglig (open access) sakkunniggranskad (peer reviewed) vetenskaplig tidskrift för samhällsvetenskap och historia.

Tidskriften Arkiv vill – genom att använda modellen med fri tillgänglighet för artiklar över nätet och genom att publicera nummer i så många kanaler och format som möjligt – förutom att nå ut till forskare, lärare och studenter, och underlätta deras användning av tidskriftens material, även nå ut utanför akademin till myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet och vara en del av kultur- och samhällsdebatten.

Tidskriften publicerar både originalbidrag i form av vetenskapliga artiklar, essäer, debattartiklar och längre bokrecensioner inom ämnesområdet, och åter- eller parallellpublicerar sådana artiklar, utdrag ur böcker, källdokument och andra texter som redaktionerna bedömer som intressanta att sprida inom ämnesområdet genom denna fritt tillgängliga kanal. Det senare betyder att tidskriften Arkiv även publicerar översättningar med ambitionen att för ämnesområdet viktiga texter ska kunna nå en större publik och lättare kunna användas i undervisning, och i förlängningen att bidra till utvecklingen av svenskan som vetenskapligt språk.

 

Avdelningspolicier

 

Granskningsprocess

Samtliga artiklar genomgår en granskningsprocess. Originalbidrag granskas genom anonym extern sakkunniggranskning (peer review). Övriga texter granskas av medlemmar av redaktionsrådet.

 

Publiceringsfrekvens

Artiklar publiceras löpande, allteftersom de blir godkända för publicering, i nummer som därmed växer fram över året. Vid sidan av de vanliga numren publicerar tidskriften specialnummer på olika teman. Dessa nummer publiceras i sin helhet vid ett tillfälle och kan därmed komma ut mitt i ett vanligt nummers pågående publicering.

Alla artiklar i tidskriften Arkiv publiceras fritt tillgängliga på den här hemsidan som pdf:er och som html (ibland med viss fördröjning). När ett nummer avslutas släpps det även som tryckt bok och som e-bok (i epub-format) på Arkiv förlag för dem som hellre vill läsa mellan pärmar eller anpassat för läsplattor. Nummerutgåvorna i form av böcker och e-böcker distribueras genom de vanliga bokhandelskanalerna och är prissatta för att täcka sina produktions- och distributionskostnader. De tryckta numren kan med fördel beställas direkt från förlagets webbutik till förmånliga priser.

Intresserade privatpersoner och organisationer uppmanas att anmäla sig till tidskriften Arkivs e-postlista. Varje gång en ny artikel eller ett nytt nummer publiceras på nätet går ett meddelande ut på listan. E-postlistan används även för att informera om andra nyheter från tidskriften och från Arkiv förlag. De anmälda e-postadresserna kommer endast att användas av tidskriften Arkiv och Arkiv förlag, och kommer inte tillgängliggöras för andra personer eller ändamål. Det är lätt att avanmäla sig.

 

Open access-policy

Artiklar i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys publiceras med omedelbar fri tillgänglighet på denna webbplats.

Tidskriften använder sig av en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Upphovsrätten delas mellan författarna och tidskriften Arkiv genom Arkiv förlag & tidskrift.

Den här upphovsrättslicensen innebär att det står tredje person fritt att läsa, ladda ner, kopiera, skriva ut, distribuera och sprida publicerade artiklar på följande villkor: källan måste anges (författare, titel, tidskriftens namn och nummer), verket får inte användas för kommersiella ändamål, verket får inte förändras eller bearbetas, och denna licens och dess bestämmelser måste följa med och förmedlas vidare.

Läs mer om vad upphovsrättslicensen betyder för läsare.

Läs mer om vad upphovsrättslicensen betyder för författare.

 


Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in