Författarchecklista för utformning av manus

1. Skicka in din text som Word-dokument (.doc eller .docx). Lägg inte ner tid på att själv grafiskt utforma din text – det kan till och med förvirra vårt sättningsprogram: avstava inte, markera nytt stycke med enkel vagnretur, utan indrag eller blankrad. Skilj tydligt på dina olika rubriknivåer (max två utöver artikelns titel) så att de inte förväxlas vid sättningen. Utbrutna citat ska inte omges av citattecken; utforma dem så att de tydligt avviker från brödtexten, använd indrag i marginalerna samt blankrad före och efter så att vi tydligt ser vad som är utbrutna citat.

2. Låt noter vara fotnoter i Word även om du vill ha dem som slutnoter – det fixar vi.

3. Vissa uttryck kan skrivas både som ett och två ord, men inom en och samma artikel ska man hålla sig till en variant per uttryck (t.ex. ”idag”, ”i stället”).

4. Tusental ska alltid särskrivas, med hårt mellanslag mellan siffergrupperna så att de inte råkar avstavas (”1 200 personer”). Hårt mellanslag på PC: ctrl + shift + mellanslag, på Mac: alt + mellanslag.

5. Använd endast förkortningar i noter och hänvisningar. Följ en standard för förkortningar, är du osäker följ Språkrådet (punkt vid avbrytning och inget mellanslag: ”t.ex.”, men ej vid sammandrag: ”jfr”, ”ca”).

6. Datum skrivs alltid enligt mallen ”16 november 1632”.

7. Översätt alla citat till svenska. Varning även för klumpiga anglicismer som omärkligt smittar från materialet. Försök även hitta etablerade svenska översättningar av utländska begrepp och termer, eller om sådana saknas ge förslag på vad som skulle kunna vara bra sådana (och se om de fastnar!). När utländska begrepp saknar vedertagna svenska översättningar kan de med fördel skrivas ut i original inom parentes i anslutning till det svenska förslaget till översättning.

8. Tabeller tillverkar man i Word med tabellverktyget, inte med tabbar. Inga manuella radbrytningar eller avstavningar i cellerna, justera inte textens placering med mellanslag. Stora mängder bakgrundsdata och tabeller kan med fördel läggas som en separat digital resurs på tidskriftens hemsida i anslutning till artikeln (en bilaga för utskrift som kan sättas i A4-format och som inte pagineras i numret, och som det hänvisas till även i det samlade numret som bok och e-bok).

9. Figurer och diagram måste i princip alltid ritas om av oss för att typografiskt passa in i tidskriften. Är de enkla figurer räcker en tydig skiss i Word, rör det sig om diagram så behöver vi ha dem som excel-fil eller som ren data. Tänk hela tiden på att en boksida är betydligt smalare än en manussida. Bildmaterial publiceras i svartvitt och ska ha en upplösning på minst 300 dpi. Se till att skaffa de rättigheter som krävs för bildpublicering.

10. Du väljer själv vilket hänvisningssystem du vill använda (förutom i sammanhållna specialnummer där vi samordnar bruket) men du måste vara konsekvent i ditt utförande! Ange alla titlar på böcker, tidningsartiklar och andra källor likadant genomgående – bestäm dig till exempel för vilket skiljetecken du vill använda mellan vilka led i hänvisningar och källförteckning och om du ska skriva engelska titlar med inledande stora bokstäver på ”first, last, and important words” eller inte. Skriv aldrig hänvisningar till böcker på engelska på engelska (inga ”ed.”, ”in”, ”and”, ”no.”, ”volume” eller ”Gothenburg”).

Bra hjälpmedel: Språkrådets Svenska skrivregler (skiljetecken, versaler/gemener, sifferuttryck, förkortningar), Norstedts Svenskt språkbruk (prepositionsval, stående uttryck), något uppslagsverk (stavning av egennamn, versaler/gemener, viss faktakontroll).Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in