För författare

     » Inlämning av manus
     » Upphovsrättsskydd

Inlämning av manus

Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys tar gärna emot manus som passar in i tidskriftens profil.

I första hand är vi intresserade av originalbidrag i form av vetenskapliga artiklar, essäer, debattartiklar och längre bokrecensioner, men även andra typer av vetenskapliga texter kan vara av intresse.

Det gäller då åter- eller parallellpublicering av artiklar, kapitel eller utdrag ur böcker och tidskrifter, källdokument och andra texter som redaktionerna bedömer som intressanta att sprida inom ämnesområdet genom denna fritt tillgängliga kanal. Det senare betyder att tidskriften Arkiv även publicerar översättningar med ambitionen att för ämnesområdet viktiga texter ska kunna nå en större publik och lättare kunna användas i undervisning, och i förlängningen att bidra till utvecklingen av svenskan som vetenskapligt språk.

Författare som har en artikel som redan är publicerad eller antagen för publicering i till exempel en engelskspråkig tidskrift eller bok (eller en svensk tidskrift eller bok utan open access) kan alltså åter- eller parallellpublicera denna i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys (förutsatt att den godkänns i vår granskning och att alla rättighetstillstånd som krävs för vår modell för upphovsrättsskydd finns på plats).

Tidskriften indexeras i Nordiska sociologförbundets The Nordic Sociology Directory of Journals, Norsk senter for forskningsdatas (NSD:s) register för auktoriserade publiseringskanaler (med nivå 1), danska BFI-listan (Den Bibliometriske Forskningsindikator) för auktoriserade forskningspublikationer (nivå 1) och The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Genom att skicka in ett manus för bedömning anses författare ha godkänt tidskriftens granskningsprocess, publiceringsmodell och modell för upphovsrättsskydd (nedan). I vissa fall (t.ex. artiklar ur kommande eller publicerade böcker eller tidskrifter) kan ytterligare tillstånd behöva skickas in till tidskriften för att styrka rättighetsanspråk.

Inskickade manus ska åtföljas av en kort beskrivning som klargör vad för sorts text det rör sig om – text för originalpublicering eller en text som tidigare publicerats eller är antagen för publicering (och i så fall i vilka sammanhang och vad som eventuellt skiljer versionerna åt). När en artikel godkänts för publicering får författaren möjlighet att i detalj förse sin artikel med metadata.

Inskickade manus i form av originalbidrag ska följa tidskriftens författarchecklista för utformning av manus. För manus tänkta för åter- eller parallellpublicering kommer en anpassning till tidskriftens utformningsregler att ske i ett senare skede, efter att de godkänts för publicering.

Manus skickas till red@tidskriftenarkiv.se. Om det gäller en återpublicering där en digital kopia av den publicerade texten saknas, ska två exemplar av originalet skickas till tidskriftens postadress och en kort beskrivning skickas till red@tidskriftenarkiv.se.

***

Tidskriften Arkiv tar gärna emot förslag på tematiska specialnummer från intresserade gästredaktörer. Ett sådant förslag ska innehålla: 1) en kort presentation av numrets ämne och syfte, 2) namn på tilltänkt redaktion, 3) åtminstone några tilltänkta artiklar med arbetstitlar och författarnamn. Ett tematiskt nummer i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys har många fördelar med sin modell för fri tillgänglighet som alternativ till en traditionell vetenskaplig antologi. Du kan läsa mer om publiceringsmodellen för våra specialnummer här. För nummer som faller utanför tidskriftens budget behövs i de flesta fall någon form av publiceringsbidrag. Förslag på specialnummer skickas till red@tidskriftenarkiv.se.

Upphovsrättsskydd

Tidskriften använder sig av en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Upphovsrätten delas mellan författarna och tidskriften Arkiv genom Arkiv förlag & tidskrift.

Den här upphovsrättslicensen innebär att det står tredje person fritt att läsa, ladda ner, kopiera, skriva ut, distribuera och sprida publicerade artiklar på följande villkor: källan måste anges (författare, titel, tidskriftens namn och nummer), verket får inte användas för kommersiella ändamål, verket får inte förändras eller bearbetas, och denna licens och dess bestämmelser måste följa med och förmedlas vidare.

Något kopieringstillstånd för att till exempel använda artiklarna i undervisning behöver alltså inte sökas så länge de ovan specificerade villkoren är uppfyllda. Citeringsrätten gäller som vanligt men är utökad till att gälla rätten att återge hela artiklar (för icke-kommersiella sammanhang så länge övriga villkor ovan är uppfyllda).

Det innebär att det förutom att länka till tidskriftens artiklar också står privatpersoner, organisationer och bibliotek fritt att tillgängliggöra och lagra artiklarna på egna webbsidor och i egna databaser så länge upphovsrättslicensen följs. Tidskriften Arkiv välkomnar alla insatser för att sprida våra artiklar och hjälper gärna till med att tillhandahålla den beständiga hyperlänk som pekar till varje artikel, efterfrågad metadata och annat som kan vara av intresse. Hör av dig till red@tidskriftenarkiv.se om du behöver hjälp med detta.

Författare delar upphovsrätten (copyright) för publicerade artiklar med tidskriften Arkiv genom Arkiv förlag & tidskrift. Det betyder att författare och tidskrift båda behöver ge sitt godkännande för användning som faller utanför den ovan beskrivna fria rätten. En sådan användning är återpublicering (på svenska eller som översättning) av artiklar, som publicerats i original i tidskriften Arkiv, i annan tidskrift eller bok så att utgivaren blir en annan, oavsett om sådan publicering är kommersiell eller inte. För artiklar som åter- eller parallellpublicerats i tidskriften gäller detta endast det som skiljer ut just den text som publicerats i tidskriften Arkiv, t.ex. översättningar och större omarbetningar, från andra versioner. Dessa versioner kan i sin tur ha andra upphovsrättsskydd som kan begränsa tidskriften Arkivs rätt att tillsammans med författare godkänna viss användning utanför den här använda upphovsrättslicensen, i sådana fall kan fler tillstånd än från tidskriften och författare behöva inhämtas.

Tre undantag från upphovsrättslicensen ovan möjliggör den fria tillgängligheten på nätet och utgivningen av tidskriftens nummer som böcker och e-böcker: 1. Den kommersiella rätten att sälja artikeln som del av ett samlat nummer överlåts till Arkiv förlag & tidskrift. 2. Alla framtida intäkter från kommersiell användning och från brott mot upphovsrättslicensen tillfaller Arkiv förlag & tidskrift. 3. Arkiv förlag & tidskrift ges rätten att sist i varje artikel lägga till 1–2 sidor annonser.

Om du har frågor om den här upphovsrättslicensen är det bara att kontakta tidskriften.Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) och statistikverktyget Google Analytics. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka och göra dig anonym för Google. Det kan innebära att vissa tjänster inte fungerar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om våra dataskyddsriktlinjer.

 

Logga in