Två nya artiklar till nr 8

Nu har vi släppt två nya artiklar i nr 8:

Karl Polanyis klassiska artikel "Ekonomin som inrättad process" från 1957 som gav upphov till en bred och omfattande samhällsvetenskaplig debatt om spänningen mellan ekonomibegreppets två innebörder av ekonomi som människors faktiska, substantiella utbyte med naturen och varandra och ekonomi som ett formaliserat tankesystem för rationell optimering. Artikeln introduceras här på svenska med en ny inledning av sociologerna Gunnar Olofsson och Anders Hylmö.

"Natur, kärlek och den manliga maktens gränser" av Lena Gunnarsson – som tar avstamp i den kritiska realismen när hon utifrån Anna G. Jónasdóttirs teori om "kärlekskraft" analyserar de motsättningar som är inneboende i den makt som män tillägnar sig genom att exploatera kvinnors kärlek.Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

 

Logga in