Erik Olin Wright om den kapitalistiska staten

Nu har vi släppt den första artikeln i nummer 8 (2017).

Erik Olin Wright undersöker hur Göran Therborns bok Vad gör den härskande klassen när den härskar? kan användas för att utveckla ett möjligt socialistiskt alternativ till kapitalismen som är relevant för den antikapitalistiska kampen i dag.

Artikeln är en översättning av kapitlet ”The capitalist state and the possibility of socialism” från Gunnar Olofsson & Sven Hort (red.), Class, sex and revolutions. Göran Therborn – a critical appraisal, Arkiv förlag 2016.Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys | DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217 (beständig länk)

ISSN: 2000-6217 (elektronisk resurs) | ISSN: 2000-6225 (tryck)

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Sven Hort | Kontaktuppgifter

Tidskriften Arkiv använder en upphovsrättslicens från Creative Commons: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0).

 

Logga in